اخبار
سه شنبه 24 تیر 1399

مجتمع چاپ کتیبه بر آن شد بنا به نیاز بازار  جهت چاپ جعبه ماسک با طرح و قالب اختصاصی اقدام نماید 

چاپ جعبه به صورت تمام رنگی میباشد و بع صورت جعبه های50 عددی ارائه میگردد 

چاپ جعبه ماسک

Top