نحوه پرداخت
مشتریان گرامی بعد از انتخاب محصول برای شروع کار حداقل 70 درصد از مبلغ کل سفارش را به شماره کارت 6104337953492236 بانک ملت به نام آقای سید حامد مهدی واریز کرده و خواهشمندیم عکس فیش واریزی را به شماره تلگرام 09391041316 ارسال نمایید .
Top